ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ

Oι βιοχημικές εξετάσεις μπορούν να ανιχνεύσουν δυσλειτουργίες των συμπαγών οργάνων του οργανισμού μας καθώς και μεταβολικές διαταραχές αυτού

Μερικές εξετάσεις αίματος, όπως είναι αυτές για τη μέτρηση της γλυκόζης ή της χοληστερίνης, απαιτούν νηστεία δώδεκα ώρες πριν την αιμοληψία.

Εξετάσεις που πραγματοποιούνται


 • Εξετάσεις Σακχαρώδη διαβήτη

  Μέτρηση σακχάρου, Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, Μικροαλβουμίνη Ούρων

 • Μέτρήσεις δεικτών ηπατικής λειτουργίας

  Τρανσαμινάσες (AST - ALT), Αλκαλική φωσφατάση - γ GT, LDH, CPK, Χολερυθρίνη

 • Μέτρηση τιμών μετάλλων, ιχνοστοιχείων και ηλεκτρολυτών

  Νάτριο, Κάλιο, Φώσφορος, Μαγνήσιο

 • Εξετάσεις υπερλιπιδαιμίας

  HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, Χοληστερόλη ορού, Λιποπρωτείνη

 • Μέτρηση δεικτών νεφρικής λειτουργίας

  Κρεατινίνη, Ουρία, Ουρικό οξύ