ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Είναι γνωστό ότι τα περισσότερα γενετικά σύνδρομα οφείλονται σε μεταλλάξεις συγκεκριμένων γονιδίων, τα οποία ανήκουν στην ομάδα των μονογονιδιακών διαταραχών.

Το τμήμα Μοριακής Βιολογίας εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους μοριακής γενετικής προσφέρει τη διάγνωση σπάνιων γενετικών συνδρόμων για τον εντοπισμό ασθενών ή φορέων.

Εξετάσεις που πραγματοποιούνται


  • Μοριακός Ελέγχος Θρομβοφιλίας

    FV LEIDEN, MTHFR 677, FII 20210

  • Έλεγχος χρωμοσωματικών ανωμαλιών (καρυότυπος)

    Ανίχνευση της βασικής μετάλλαξης F508del της ινοκυστικής νόσου ως screening test.