ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Η Μικροβιολογία αποτελεί κλάδο της Ιατρικής και της Βιολογίας που επικεντρώνεται στη μελέτη των μικροοργανισμών, στις διαφορετικές στους ιδιότητες, καθώς και στις κλινικές εφαρμογές τους.

Στην αιμοδιάγνωση εκτελείται ένα ευρύ φάσμα εργαστηριακών εξετάσεων που συμβάλλουν στην πρόληψη ή διάγνωση διαφόρων παθολογικών καταστάσεων πριν την κλινική εμφάνισή τους, καθώς και στην παρακολούθηση της θεραπείας.

Εξετάσεις που πραγματοποιούνται


  • Καλλιέργεια βιολογικών δειγμάτων

    Ούρα, κόπρανα, σπέρμα, κολπικό έκκριμμα κ.α

  • Απομόνωση και ταυτοποίηση μικροβίων
  • Έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά (αντιβιόγραμμα)

    Αντιβιόγραμμα