Εργαστήριο

Η Αιμοδιάγνωση Ιωαννίνων είναι ένα υπερσύγχρονος φορέας παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην πρωτεύουσα της ηπείρου.

Κατά το προαναλυτικό στάδιο διασφαλίζουμε την αξιοπιστία με την εφαρμογή πλήρως αυτοματοποιημένης διαδικασίας ταυτοποίησης του κάθε δείγματος (Barcodes) από τη στιγμή της δειγματοληψίας έως και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

Κατά το αναλυτικό στάδιο χρησιμοποιούμε τελευταίας τεχνολογίας αναλυτικά συστήματα, αντιδραστήρια και υλικά. Καθ΄ όλη τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του εργαστηρίου μας φροντίζουμε για τη συνεχή ανανέωση του εργαστηριακού μας εξοπλισμού ώστε σήμερα να διαθέτουμε αναλυτές κορυφαίων εταιριών με τις πιο σύγχρονες μεθόδους υψηλής ευαισθησίας,  ειδικότητας, επαναληψιμότητας και ακρίβειας (ABBOTT, BIOMERIEUX, BIO-RAD).

Επίσης η πλήρης αξιοπιστία των αποτελεσμάτων μας γίνεται δυνατή μέσω εφαρμογής:  

  • Εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου (controls καθημερινά)
  • Εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου
  • Σε συνδυασμό με πιστοποίηση του εργαστηρίου μας κατά ISO 9001.2008 από την εταιρία BUREAU VERITAS.

 

Τέλος, η επιστημονική κατάρτιση και η υπευθυνότητα του προσωπικού μας επισφραγίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών μας.


Εξοπλισμός

To μικροβιολογικό μας εργαστήριο είναι πλήρως μηχανογραφημένο και εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα που διαθέτουν τις πλέον σύγχρονες μεθόδους υψηλής ευαισθησίας, ειδικότητας, επαναληψιμότητας και ακρίβειας. Ο άρτιος και σύγχρονος εργαστηριακός εξοπλισμός επιτρέπει τη διενέργεια εξειδικευμένων εξετάσεων με αποτελέσματα αξιόπιστα και γρήγορα.