Ποιότητα - Αξιοπιστία

Διασφάλιση ποιότητας

Το εργαστήριό μας ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, πιστοποιήθηκε κατά το διεθνές σύστημα ποιότητας ISO 9001:2008 από την εταιρεία Bureau Veritas και λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από αυτό προδιαγραφές.

iso

H κύρια επιδίωξη του εργαστηρίου είναι η αξιοπιστία και η ακρίβεια των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, καθώς και η παροχή υψηλού ποιοτικού επιπέδου υπηρεσιών. 

 

Αξιοπιστία αποτελεσμάτων

Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων αποτελεί το βασικό στόχο του εργαστηρίου μας και αυτό το επιτυγχάνουμε καθημερινά με:

  • Τη συνεχή ανανέωση του εργαστηριακού μας εξοπλισμού ώστε να διαθέτουμε πλέον αναλυτές τελευταίας τεχνολογίας κορυφαίων εταιριών με τις πιο σύγχρονες μεθόδους υψηλής ευαισθησίας, ειδικότητας, επαναληψιμότητας και ακρίβειας. (ABBOTT, BIOMERIEUX, BIO-RAD)
  • Την εφαρμογή πλήρως αυτοματοποιημένης διαδικασίας ταυτοποίησης του κάθε δείγματος (Barcode) από τη στιγμή της δειγματοληψίας έως την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
  • Την επικοινωνία όλων των αναλυτών του εργαστηρίου με το σύστημα μηχανοργάνωσης που επιτρέπει την αυτόματη πραγματοποίηση των απαιτούμενων αναλύσεων και την αυτόματη καταχώρηση των αποτελεσμάτων.
  • Την εφαρμογή:  Εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου (controls καθημερινά)

                              Εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου

                              Σε συνδυασμό με πιστοποίηση του εργαστηρίου μας κατά ISO 9001.2008 από την εταιρία BUREAU VERITAS.

 

  • Την στελέχωση του εργαστηρίου μας με εξειδικευμένο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. Το μορφωτικό επίπεδο, η εκπαίδευση, η εξειδίκευση, η αποδοτική εργασία, η ηθική καθώς και η αφοσίωση στον άνθρωπο αποτελούν τα αυστηρά κριτήρια για την επιλογή των ανθρώπων μας. Επενδύουμε σε αυτούς παρέχοντας τους συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες αυτοβελτίωσης και προόδου.