Συμβάσεις με ΕΟΠΥΥ και ασφαλιστικές

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ:ΕΟΠΥΥ-ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ-ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ

Το εργαστήριό μας έχει συνάψει σύμβαση με τα παρακάτω ταμεία:

 • ΕΟΠΥΥ

Στο ταμείο αυτό ενσωματώθηκαν τα ταμεία:ΟΠΑΔ(Δημόσιο), ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΓΑ, Οίκος Ναύτου, ΤΑΥΤΕΚΩ(ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΘΝΙΚΗ κτλ), ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ, ΤΥΔΕ, ΤΣΜΕΔΕ), ΤΥΠΑΤΕ

 • Λιμενικό Σώμα

 • Στρατός Ξηράς (για τα μέλη)

 • Πολεμικό Ναυτικό (για τα μέλη)

 • Πολεμική Αεροπορία (για τα μέλη)

 • ΤΥΠΕΤ

Σχετικές πληροφορίες

ΕΟΠΥΥ:Τα παραπεμπτικά πρέπει να είναι ηλεκτρονικά.Οι ασφαλισμένοι καλύπτουν το 15% του κόστους των εξετάσεων.

Λιμενικό Σώμα:Οι εντολές χρειάζονται πάντα θεώρηση

Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία: Οι εντολές χρειάζονται πάντα θεώρηση στους αντίστοιχους ελεγκτές και οι ασφαλισμένοι καλύπτουν το 20% του κόστους των εξετάσεων.

ΤΥΠΕΤ:Το ταμείο καλύπτει όλο το κόστος των εξετάσεων

Ιδιωτικές ασφάλειες

Συνεργαζόμαστε με τις ασφαλιστικές εταιρείες:

 • GENERALLI

 • ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 • ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ INTERAMERICAN

 • ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

 • AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ