Για το εργαστήριο

Το διαγνωστικό μικροβιολογικό εργαστήριο Αιμοδιάγνωση Ιωαννίνων Α.Ε. ιδρύθηκε το 2001 από τους Βιοπαθολόγους Ελευθερίου Θανάση και Παράσχου Βιβή.

Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο προσιτό σε όλους και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε ανθρώπου ανεξάρτητα φύλλου και ηλικίας.

Πίσω από τις εργαστηριακές εξετάσεις βλέπουμε τον άνθρωπο. Είμαστε οι επιστήμονες που φροντίζουμε, αντιμετωπίζουμε, συμβουλεύουμε, ενημερώνουμε μοναδικά τον κάθε ασθενή ως μια ξεχωριστή περίπτωση, δημιουργώντας μαζί του μια μακροχρόνια σχέση.

Στα χρόνια που μεσολάβησαν έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη του ιατρικού κόσμου καθώς και το μεγαλύτερο μερίδιο της προτίμησης του κοινού στη πόλη μας.

Mε τη βοήθεια του προσωπικού μας φτιάξαμε έναν ιδιαίτερα φιλόξενο και φιλικό περιβάλλον ώστε οι άνθρωποι που απευθύνονται σε εμάς να αισθάνονται ότι θα βρουν λύση στο πρόβλημα τους. 

Σε ιδιόκτητες πια εγκαταστάσεις δημιουργήσαμε ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα που διαθέτουν τις πλέον σύγχρονες μεθόδους υψηλής ευαισθησίας, ειδικότητας, επαναληψιμότητας και ακρίβειας, πλήρως μηχανογραφημένο.

Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.

Η υψηλή ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών μας έγινε δυνατή μέσω της εφαρμογής :

  • Εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου.
  • Εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου.
  • Πιστοποίηση του εργαστηρίου κατά ISO 9001.

Πρωτοποριακές υπηρεσίες

Στα πλαίσια κοινωνικής βοήθειας προς τους κατοίκους της πόλη μας, και τις ειδικές ανάγκες που μπορεί να υπάρχουν το εργαστήριο μας προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:

  • Κατ΄οίκον αιμοληψία σε όσους αδυνατούν να προσέλθουν στο ιατρείο λόγω ιατρικών προβλημάτων.
  • Αιμοληψία σε βρέφη και παιδιά απο καταρτισμένους και έμπειρους αιμολήπτες.

Αυτοματοποίηση εξετάσεων

Η επικοινωνία όλων των αναλυτών του εργαστηρίου με το σύστημα μηχανοργάνωσης επιτρέπει την αυτόματη πραγματοποίηση των απαιτούμενων αναλύσεων και την αυτόματη καταχώρηση των αποτελεσμάτων. Έτσι ελαχιστοποιείται η πιθανότητα λάθους, επιταχύνεται σε μέγιστο βαθμό η διαδικασία των εξετάσεων ενώ το ιστορικό των εξετάσεων που έχουν γίνει στο εργαστήριο μας μπορεί να επανεκτυπωθεί και να συγκριθεί με τα καινούργια αποτελέσματα άμεσα

Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

Η πρωτοποριακή παρουσία της ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΙΝΩΝ ΑΕ καθώς και όλες οι ενέργειες που έχουμε κάνει όλα τα χρόνια λειτουργείας, αποδεικνύει τη δέσμευσή μας για ταχύτατη εξυπηρέτηση και τη φροντίδα των πελατών μας έχοντας πάντα σαν αρχή ότι οι υψηλές ποιότητας παροχές υγείας πρέπει να αποδεικνύουν το αληθινό ενδιαφέρον και τον απόλυτο σεβασμό για τον άνθρωπο.


Το προσωπικό μας

Το εργαστήριο μας στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. Το μορφωτικό επίπεδο, η συνεχής εκπαίδευση και εξειδίκευση, η αποδοτική εργασία καθώς και η ηθική, η υπευθυνότητα και η αφοσίωση του, καθιστούν το ανθρώπινο δυναμικό μας ισχυρό κεφάλαιο του ιατρείου μας στο οποίο επενδύουμε συστηματικά.

Το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελείται από :

  • 2 Βιοπαθολόγους
  • 3 Υπαλλήλους διοικητικής στήριξης
  • 2 Αιμολήπτριες
  • 5 Παρασκευαστές