Οι εξετάσεις μας

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η μητρότητα αποτελεί για κάθε γυναίκα το σημαντικότερο «σταθμό» στη ζωή της. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται να γνωρίζει πώς θα γίνει μητέρα με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, κάτι που μπορεί να εξασφαλιστεί από έναν πλήρη προγεννητικό έλεγχο.

Για ποιο λόγο είναι απαραίτητες

Η μέλλουσα μητέρα πρέπει να υποβληθεί σε εργαστηριακές εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου για να ελεγχθεί εάν είναι υγιής ή πάσχει από κάποιο νόσημα που μπορεί να επηρεάσει κι αυτήν αλλά και να το μεταδώσει στο κυοφορούμενο έμβρυο

Εξετάσεις που πραγματοποιούνται

Μερικές απο τις πιο συνηθισμένες εξετάσεις που διενεργούνται στο εργαστήριο μας

  • Ηπατίτιδα(B,C), HIV, Ερυθρά, CMV, RPR(Σύφιλη)
  • Κ/Α Κολπικού, ΗΦΑ2

Δέν πρέπει να ξεχνάμε

Οι εξετάσεις αυτές είναι μέρος του συνόλου εξετάσεων που οφείλει μια εγκυμονούσα να διενεργεί. Στο εργαστήριο μας μπορεί να διενεργηθεί πλήρης προγεννητικός έλεγχος τόσο για την κατάσταση της μέλλουσας μητέρας αλλα για την