Οι εξετάσεις μας

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η μητρότητα αποτελεί για κάθε γυναίκα το σημαντικότερο «σταθμό» στη ζωή της. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται να γνωρίζει πώς θα γίνει μητέρα με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, κάτι που μπορεί να εξασφαλιστεί από έναν πλήρη προγεννητικό έλεγχο.

Για ποιο λόγο είναι απαραίτητες

Ο προγεννητικός έλεγχος για κληρονομούμενα νοσήματα (STID- Screening Test for Inherited Diseases ) που μπορεί να γίνει στο ιατρείο μας, αφορά στις πιο κοινές γονιδιακές ανωμαλίες (μεταλλάξεις) για τις πιο κοινές γενετικές παθήσεις με υπολειπόμενο τρόπο κληρονομικότητας.

Εξετάσεις που πραγματοποιούνται

Μερικές απο τις πιο συχνές ασθένεις που κληρονομούνται στους απογόνους

  • δρεπανοκυτταρικά σύνδρομα
  • κυστική ίνωση
  • Νωτιάια μυική ατροφία
  • Φαινυλκετονουρία
  • Ανεπάρκεια της α1-αντιθρυψίνης

Δέν πρέπει να ξεχνάμε

Οι εξετάσεις αυτές είναι μέρος του συνόλου εξετάσεων που οφείλει μια εγκυμονούσα να διενεργεί. Ρωτήστε τον γυναικολόγο σας αλλα και εμάς για άλλες εξετάσεις που θα πρέπει να γίνουν.