Άμεση παράδοση αποτελεσμάτων

  • Τα  αποτελέσματα των περισσοτέρων αναλύσεων δίνονται αυθημερόν.
  • Σε επείγοντα περιστατικά ο χρόνος διεκπεραίωσης των αναλύσεων επιταχύνεται (παράδοση αποτελεσμάτων από 10 λεπτά εώς  2 ώρες).
  • Δυνατότητα αποστολής των αποτελεσμάτων με fax ή e-mail – ταχυδρομικά στον ίδιο τον ασθενή ή τον θεράποντα γιατρό του.
  • Δυνατότητα επανεκτύπωσης  των αποτελεσμάτων , οποιαδήποτε  χρονική στιγμή  μέσω του ηλεκτρονικού μας αρχείου καθώς και εκτύπωσης συγκριτικού πίνακα με το ιστορικό των εξετάσεων του.
 
Συντήρηση  των δειγμάτων αίματος των πελατών μας για 5 ημέρες ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης συμπληρωματικών εξετάσεων αποφέυγοντας επιπλέον αιμοληψία.